Økonomistudent.no
Econa-studentkampanje

Introduksjonskurs i matematikk

Econa har gleden av å invitere alle studentmedlemmer til introduksjonskurs i matematikk som skal gi deg grunnleggende innsikt slik at du enklere forstår matematiske problemstillinger og velger gode strategier for å løse problemstillingene. Kurset er fordelt på seks webinarer som hver dekker en modul. To moduler kjøres hver dag slik at det totalt går med tre ettermiddager. Du velger selv hvilke moduler du ønsker å melde deg på i din påmelding.

Undervisningen vil skje digitalt via Zoom.

Det legges opp til at det er mulig å stille spørsmål underveis i webinarene, samt at man bør ha tilgang på penn, papir og kalkulator for best mulig utbytte av modulene. Modulene består av seks områder vi tror du vil ha glede av.

Modul 1 – Tall, primtallsfaktorisering og brøkregning.

 • Regnerekkefølge
 • Prosentregning, forhold mellom desimal, prosent og brok
 • Felles multiplum
 • Primtallsfaktorisering

Modul 2 – Bokstavregning, parenteser, potensregning, faktorisering av likninger og kvadratsetninger.

 • Algebra (med parenteser + potensregning)
 • «Faktorisering av likninger og Kvadratsetninger

Modul 3 – Førstegradslikninger og lineære funksjoner.

 • Løse en førstegradslikning
 • Forklare hvordan en graf fungerer (akser, punkter og linjer)
 • Plotte en graf
 • Finne punkter
 • Lese og tolke en graf
 • Kanskje inkludere derivasjon/integrasjon
 • To likninger med to ukjente

Modul 4 – Andregradsfunksjoner og andregradslikninger.

 • Løse en andregradslikning
 • Lese og tolke en andregradsfunksjon graf
 • Plotte grafen
 • Finne punkter

Modul 5 – Eksponentialfunksjoner.

 • Løse en eksponentialfunksjon (med logaritmer)
 • Forklare hvordan en eksponentialfunksjon fungerer
 • Lese og tolke eksponentialfunksjon
 • Plotte en graf
 • Finne punkter
 • Bruk av e^x og naturlige logaritmer

Modul 6 – Excel-bruk for relevante moduler.

Påmelding til hver modul finner du her:

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-1

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-2

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-3

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-4

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-5

https://www.econa.no/introduksjonskurs-i-matematikk-modul-6