Økonomistudent.no

NM-vinnere best i Norden!

I mars 2019 vant de NM i økonomi. Nå er studiene avsluttet, men de stilt likevel opp til Nordisk mesterskap i økonomi. – Jeg er så stolt; disse gutta sørget for norsk seier i finalen mot danske lag fra CBS, sier Econas adm.dir. Nina Riibe som var til stede under mesterskapet.

Birk Carlenius, Martin Boger og Jacob Bøgwald begrunnet seieren i NM med at springer ut av et miljø der det er kultur for å prestere. Og prestere gjør de fortsatt – nå i konkurranse med lag fra de beste skolene i Norden.

– Deltagelsen i mesterskapene har vært en fin måte å friske opp kunnskap fra tidlig i studieløpet, sier Birk. Ikke minst har det fungert som et incentiv til å lære litt om perifere ledelsesteorier og bevisst analysere nyheter og viktige internasjonale hendelser i lys av økonomisk teori. Arrangørene har vært svært flinke til å lage aktuelle case og eksamensoppgaver, og temaer som Trumps politikk, Brexit og kvantitative lettelser har vært gjengangere, sier han.

Verdifull erfaring for overgangen til arbeidslivet

– Å delta i konkurranser gir erfaring med å løse virkelighetsnære og komplekse problemer med krevende tidsfrister. Det gir mulighet til å løsrive seg fra arbeidsforholdene som oftest definerer hverdagen som student, uttaler Jacob.

Martin er enig i at deltakelse har masse verdi for arbeidslivet. – Man lærer å løse virkelige, mer komplekse problemer enn det man gjør på skolen, sier han.

Caseoppgavene – varierte og krevende

Konkurransen, som ble holdt i Stockholm, hadde 12 deltakerlag fra de beste studiestedene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. De startet med en to-timers akademisk oppgave før de fikk bryne seg på ett av tre case fra Danske Bank:

  1. Lag en plan for den kulturelle reisen Danske Bank må gå gjennom for å forstå og levere i tråd med kundeadferd og forventninger til respons
  2. Muligheter og utfordringer med PSD2 for svenske banker på kort og lang sikt
  3. Hvordan få Danske Banks kunder til å oppleve at vi ønsker mer, leverer mer og vet mer, uavhengig av hvilken kanal de bruker for å gå i dialog med oss?

Lagene fremførte sine case, og ble vurdert av dommere fra Norge, Sverige og Danmark, samt en representant fra Danske Bank. Til slutt ble de tre beste lagene grillet på scenen i faglige spørsmål med kort betenkningstid.

Kvinnene haler innpå

I den norske finalen var det for første gang et rent kvinnelag i år.

– Vi tror kvinneandelen vil øke fremover. Det er stadig flere kvinnelige deltakere i norgesmesterskapet, og i det nordiske mesterskapet hadde alle de danske lagene minst én kvinne på laget – og danskene utmerket seg som svært dyktige, avslutter NHH-laget.