Økonomistudent.no

Slik er det å være student på ditt studiested

Å starte som student kan virke skremmende, spesielt om man også starter på et helt nytt studie eller studiested. Det å skaffe seg en sosial tilhørighet og et relevant nettverk kan være uvurderlig for studietiden og videre karriere. Vi har samlet gode råd fra Econamedlemmer på ditt studiested.

Om Econa:

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer og økonomistudenter i Norge. Vi bidrar til at økonomistudenter får mest mulig ut av studietiden, og en god inngang til arbeidslivet. Les mer om Econa her.